Bokförings- och bokslutstjänster till sm-företag, bostadsaktiebolag, jord- och skogsbruksnäringsidkare samt föreningar

Tililaskenta Ab grundades 1997. Våra kontor finns i Jakobstad och i Vetil. Vi erbjuder tjänster till små och medelstora företag. Birgitta Kaipio är företagets verkställande direktör. Personalen har studerat i yrkeshögskola och universitet och har en modern utbildning. Dessutom betjänar personalen kunderna på både inhemska språken. Tililaskenta Ab har också IT-tjänster som specialitet. Företaget har uppgjort en bred datasäkerhetsstrategi åt sig.

Som verkställande direktör fungerar Birgitta Kaipio. Hon har över 30 års erfarenhet som företagare i bokföringsbranschen.

Tjänster

Vi betjänar er i Jakobstad och Vetil

 • bokföring 
 • momsuträkningar och periodskattedeklarationer
 • bokslut
 • skattedeklarationer
 • övriga skatteärenden
 • löneuträkning
 • fakturering och penningrörelse
 • försäljnings- och inköpsreskontra
 • budgetering

 Välkommen!

Övriga tjänster

 • disponenttjänster
 • grundande av företag
 • ändring av bolagsform
 • ändringsanmälan till handelsregistret
 • skatteplanering
 • skatterådgivning
 • intyg till olika instanser mm.
 • fjärrsupport

Kontaktuppgifter

Tililaskenta Oy 
FO-nummer: 1092995-6 (moms reg.)
Hemort: Pedersöre

Jakobstad
Rigränd 1
68600 Jakobstad

Vetil
Skolvägen 73 
69700 Vetil

Birgitta Kaipio, VD 040 571 9412
Markus Kaipio, ekon. mag. 040 184 5040 
Ensio Kaipio, tradenom, EM-stud. (VU) 0400 959 250

E-post: tililaskenta@multi.fi 

Finlands starkaste 2019 - 2024 Platina AAA Platinum -kreditvärdighet 2019 - 2024 Medlemsföretagare 2024 Medlem av Isännöintiliitto 2023